O naší škole

Naše projekty

"Bez hranic 4"

"BEZ HRANIC 2" - Projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání