Recyklohraní

Recyklohraní

I ve škole třídíme odpad, máme pro to speciální odpadkové koše na plasty, papír, biodpad a komunál. Na školní zahradě máme kompostér. Ve škole můžete do označených krabic na chodbě vložit vybité baterie a prázdné tonery. 2x ročně (začátek prosince a začátek června) k nám přijede f. Kenvi odvézt sběrový papír, který rodiče naváží týden předem do pergoly na školní zahradě. V dubnu se ŠD účastní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Recyklovatelný materiál využíváme i při VV a PČ.

Za získané peníze kupujeme dětem do ZŠ i MŠ výtvarný materiál, sportovní a didaktické pomůcky. Každá korunka se počítá :-)