Jana Křepelová, Mgr.

- třídní učitelka II. třídy

- školská rada

- knihovnice

- koordinátorka projektu: "Cestujeme s Emilkou"

- vedoucí badatelského kroužku