Milena Švorcová, Mgr.

- ředitelka MŠ a ZŠ

- třídní učitelka I. třídy

- metodik prevence

- vedoucí kroužku "Pohoda"

- náprava VPÚ