Prohlášení o přístupnosti internetových stránek


Prohlášení o přístupu


Webové stránky Základní školy a Mateřské školy Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou, splňují požadavky dle paragrafu 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.skolabilyujezd.cz

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).


Informace prezentované v jiných formátech
Na internetových stránkách můžou být umístěny soubory typu:

PDF (pro otevření je nutné mít nainstalován Adobe Acrobat Reader)

.m4a (zvukový soubor)

.jpg (obrázkový soubor)

.png (obrázkový soubor)


Kontakt
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky par. 4 a 5 nebo že je důvod podle písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: skolabilyujezd@seznam.cz, případně nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: 494 666 130

 

Nepřístupný obsah

Veškerý obsah stránek je plně přístupný.

 

Toto prohlášení bylo aktualizováno dne 1. 1. 2020