Zápis do první třídy pro školní rok 2017/2018

28.02.2017 09:56

Zápis do první třídy pro školní rok 2017 /2018 ZŠ Bílý Újezd

Zápis se koná v souladu s § 36,  § 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

V úterý 11. 4. 2017  od  14:00 – 16:00 hodin

Pro koho?

  • pro děti narozené v období od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011
  • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to?

  1. Dostavte se se svým dítětem 11. 4. 2017 od 14:00 do 16:00 hodin k zápisu do ZŠ
  2. Vezměte s sebou svůj občanský průkazrodný list dítěte.
  3. Vyplníte na místě zápisu : Žádost k zápisu, Zápisní list do 1. třídy.

Odklad plnění povinné školní docházky

§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

  1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
  2. Zákonný zástupce obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky . Vyplněný podá zpět na vedení ZŠ nejpozději do 31.5.2017. Součástí žádosti je doporučení PPP nebo SPC + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.

Pokud vážně uvažujete o odkladu školní docházky, doporučujeme si požadovaná potvrzení zajistit již k zápisu

(v květnu budou PPP přetížené a termín 31. 5. 2017 byste nemuseli stihnout.)

  1. Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2016/2017 povolen, absolvují se zákonným zástupcem zápis i v tomto školním roce znovu.