Zápis do MŠ Bílý Újezd na školní rok 2020/2021 ZMĚNA!!!!!!!!

07.04.2020 11:21

ZÁPIS  DO  MŠ  BÍLÝ  ÚJEZD  NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

     ZMĚNA!!!

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva     před koronavirem a onemocněním COVID-19 měním organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole následujícím způsobem:

  • před školou bude umístěn plastový box s nápisem Zápis do MŠ.
  • v tomto boxu najdete obálku s potřebnými tiskopisy,

kterou si vyzvednete v období 27. 4. – 30. 4. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin

  • doma si žádost vyplníte a

vyplněnou vhodíte do boxu v období 4. 5. – 7. 5.2020  od 8.00 do 12.00 hodin

 

Výsledky budou zveřejněny nejpozději 15. 5. 2020                    www.skolabilyujezd.cz

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

            V současné situaci nenavštěvujte osobně s dítětem lékaře.

 

Pro doložení této skutečnosti vyžadujeme:

1) čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkováno (tiskopis bude přiložen v obálce s žádostí)

2) kopie očkovacího průkazu

3) kopie rodného listu

                                                                                    Milena Švorcová, Mgr.