Zápis do 1. třídy ZŠ Bílý Újezd

23.03.2020 09:36

Zápis do ZŠ Bílý Újezd na školní rok 2020/2021

 
 

Vážení rodiče,

 klasický, společný zápis, jaký bychom si asi všichni přáli, bohužel uskutečnit nelze.
Budeme tedy muset poněkud improvizovat a požádat vás alespoň o zápis bez
účasti vašeho dítěte. Pokud to bude možné, určitě uspořádáme i zápis pro děti,
abychom je o tento kouzelný okamžik neochudili.

       V souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) stanovuji termín zápisu na období

                                 od 1. 4. 2020 do 9. 4. 2020.

 


Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte

(případně dokumentace ze školského poradenského zařízení) naší škole.

Jak na to?

V uvedeném termínu (1. 4. - 9. 4. 2020) si v kanceláři naší školy (od 8. 00 do 12. 00
hodin) vyzvednete potřebné formuláře k vyplnění. Vyplněné přinesete zpět
(případně vyplníte na místě).

Jak zažádat o odklad školní docházky?

V případě, že  budete žádat o odklad školní docházky, vyplňujete pouze tiskopis  žádost o odklad povinné školní docházky

Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit kladným posouzením poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická
poradna) a odborného lékaře (zpravidla dětský lékař nebo logoped). Žádost o
odklad doručte prosím i s doporučujícími posudky. V případě, že je
nemáte, je třeba je obstarat a škole dodat nejpozději  do 31. května 2020.

Konečné výsledky zápisu zveřejníme 14. 4. 2020 na stránkách školy.

Milena Švorcová

ředitelka školy