Zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2016/2017

18.12.2015 11:31

Zápis do 1. třídy ZŠ Bílý Újezd

pro školní rok 2016/2017

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Ve čtvrtek dne 21. 1. 2016 od 14. 00 do 16. 00 hodin.

Pro koho?

  • pro děti narozené v období od 01. 09. 2009 do 31. 08. 2010
  • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to?

  1. Dostavte se se svým dítětem 21. 1. 2016 od 14.00 do 16.00 hodin k zápisu do I. třídy ZŠ Bílý Újezd.
  2. Vezměte s sebou svůj občanský průkazrodný list dítěte.
  3. Vyplníte na místě zápisu : Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání   a  Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

 

Odklad plnění povinné školní docházky

§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

  1. Rodič, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
  2. Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky .  
  3. Vyplněný podá zpět na vedení ZŠ Bílý Újezd nejpozději do 31. 5. 2016  spolu s požadovanými doklady: zpráva ze školského poradenského zařízení (PPP,SPC) a doporučující posouzení odborného lékaře (pediatra)
  4. Rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2015/2016 povolen, nemusí s dítětem zápis absolvovat znovu. Na základě údajů z loňského roku jim bude vydáno Rozhodnutí o přijetí do ZŠ (pokud došlo ke změně v údajích, je třeba změny nahlásit.)