Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

18.03.2021 10:23

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bílý Újezd

pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 5. 3. 2021 vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 metodický pokyn k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy proběhnou v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Vážení rodiče,

zápis je vždy pro děti i pro Vás, pro rodiče, slavnostním okamžikem. Bohužel se opakuje loňská situace a my Vás do školy pozvat nemůžeme.

V souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) stanovuji termín zápisu na období od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení v případě žádosti o odklad školní docházky).

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (vfbmbi5),

2. e-mailem (na adresu skolabilyujezd@seznam.cz) s uznávaným elektronickým (digitálním) podpisem (není možné poslat prostý email),

3. poštou (ZŠ a MŠ Bílý Újezd, Bílý Újezd 47, 518 01 Dobruška)

4. osobním podáním ve škole (osobní předání vyplněné dokumentace či vhození dokumentace do schránky v zádveří školy)

Potřebné tiskopisy v listinné podobě  budou připravené k vyzvednutí v týdnu od 6. 4. do 9. 4. 2021 na stole v zádveří školy, vyzvednout zde můžete v tomto termínu kdykoliv od 8. 00 do 13. 00 hodin)

Vyplněnou dokumentaci přineste do školy ve dnech 12. 4. – 14. 4. opět v tomto termínu kdykoliv od 8. 00 do 13. 00 hodin.

Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději v pátek 16. 4. 2021 do 12. 00 hodin na www stránkách školy https://skolabilyujezd.cz

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.                                                          Mgr. Milena Švorcová