Výsledky zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2018/2019

11.04.2018 07:28

V úterý 10. 4. 2018 se uskutečnil zápis do 1. ročníku na školní rok 2018/2019.
 


Na základě splnění veškerých zákonných podmínek ze strany uchazečů

rozhodla ředitelka školy takto:
 

 

Uchazeč   6/18 – odklad školní docházky

Uchazeč   7/18 -  odklad školní docházky
Uchazeč   8/18 - přijat k základnímu vzdělávání
Uchazeč   9/18 - přijat k základnímu vzdělávání
Uchazeč 10/18 - přijat k základnímu vzdělávání
Uchazeč 11/18 - přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč 12/18 - přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč 13/18 - přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč 14/18 - přijat k základnímu vzdělávání

 

 

V Bílém Újezdě, dne 11. 4. 2018

                                   ………………………………………

                                                                                  Mgr. Milena Švorcová

                                                                                  ředitelka MŠ a ZŠ