Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2015/2016

23.01.2015 11:16

VÝSLEDKY  ZÁPISU   PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2015/2016

 

Do 1. ročníku Základní školy Bílý Újezd byli pro školní rok 2015/2016

 přijati k základnímu vzdělávání tito žáci (§ 183 odst. 2).

Kód přidělený žákovi se shoduje s číslem jednacím na  Rozhodnutí o přijetí.

 

 

01/15

přijat/a

02/15

přijat/a

03/15

přijat/a

04/15

přijat/a

05/15

přijat/a

06/15

přijat/a

07/15

přerušeno SŘ

08/15

přijat/a

 

 

V Bílém Újezdě, dne 22. 1. 2015-01-23                               Mgr. Milena Švorcová