Výsledky zápisu do MŠ Bílý Újezd

10.05.2021 10:51

Základní škola a Mateřská škola, Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou

 

 

 

VÝSLEDKY  ZÁPISU  DO  MŠ  BÍLÝ  ÚJEZD

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Na základě splnění veškerých zákonných podmínek a splnění kritérií ze strany uchazečů

rozhodla ředitelka školy takto:
 

 

Uchazeč   12/21    přijat


Uchazeč   13/21    nepřijat


Uchazeč   14/21   nepřijat


Uchazeč   15/21   přijat


Uchazeč   16/21   přijat

 

Uchazeč   17/21   přijat

 

Uchazeč   18/21   nepřijat

 

Uchazeč   19/21    přijat

 

Uchazeč   20/21   přijat

 

Uchazeč   21/21   přijat

 

Uchazeč   22/21    přijat

 

 

 

 

 

V Bílém Újezdě, dne 10. 5. 2021

 

 

 

                             ………………………………………

                                                                                   Mgr. Milena Švorcová

                                                                                   ředitelka MŠ a ZŠ