Výsledky zápisu do MŠ Bílý Újezd

03.05.2019 08:27

VÝSLEDKY  ZÁPISU  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY BÍLÝ  ÚJEZD

ŠKOLNÍ  ROK 2019/2020


Na základě splnění
veškerých zákonných podmínek a kritérií ze strany uchazečů


rozhodla ředitelka školy takto:12/19          přijat/a


13/19          přijat/a


14/19          -


15/19          nepřijat/a


16/19          přijat/a


17/19          přijat/a


18/19          přijat/a
V Bílém Újezdě, dne 3. 5. 2019                                      Mgr. Milena Švorcová

                                                                                   ředitelka MŠ a ZŠ Bílý Újezd