VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BÍLÝ ÚJEZD

10.05.2018 07:00

ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019

 

Na základě splnění veškerých zákonných podmínek a kritérií ze strany uchazečů

rozhodla ředitelka školy takto:

 

 

15/18

 

přijat/a

 

16/18

 

přijat/a

 

17/18

 

přijat/a

 

18/18

 

přijat/a

 

19/18

 

přijat/a

 

20/18

 

přijat/a

 

21/18

 

přijat/a

 

22/18

 

-

 

23/18

 

přijat/a

 

24/18

 

přijat/a

 

25/18

 

nepřijat/a

 

26/18

 

nepřijat/a

 

27/18

 

přijat/a

 

 

 

                                                             

V Bílém Újezdě, dne 10. 5. 2018                                      Mgr. Milena Švorcová