Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018

12.04.2017 07:10

Základní škola a Mateřská škola, Bílý Újezd

 

Ve úterý 11. 4. 2017 se uskutečnil zápis do 1. ročníku na školní rok 2017/2018.

Na základě splnění veškerých zákonných podmínek ze strany uchazečů a s přihlédnutím k předepsaným kritériím pro přijetí rozhodla ředitelka školy takto:

Uchazeč   7/17 - přijat k základnímu vzdělávání
Uchazeč   8/17 - přijat k základnímu vzdělávání
Uchazeč   9/17 - přijat k základnímu vzdělávání
Uchazeč 10/17 - přijat k základnímu vzdělávání
Uchazeč 11/17 - přijat k základnímu vzdělávání


V Bílém Újezdě, dne 12. 4. 2017,  Mgr. Milena Švorcová, ředitelka školy