Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2016/2017

22.01.2016 10:44

VÝSLEDKY  ZÁPISU   PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2016/2017

 

Do 1.ročníku Základní školy Bílý Újezd byli pro školní rok 2016/2017

přijati k základnímu vzdělávání tito žáci (§ 183 odst. 2).

 

Kód přidělený žákovi se shoduje s číslem jednacím  na  Rozhodnutí o přijetí.

 

 

03/16

 

přijat/a

 

 

04/16

 

přijat/a

 

 

05/16

 

přijat/a

 

 

06/16

 

přijat/a

 

 

07/16

 

přijat/a

 

 

08/16

 

přijat/a

 

 

09/16

 

přerušeno SŘ

 

 

07/15

 

přijat/a

 

 

 

                                                                                                                  ………………………

V Bílém Újezdě, dne 22. 1. 2016                                                                  Mgr. Milena Švorcová