Výsledky zápisu do 1. ročníku na školní rok 2019/2020

12.04.2019 08:59


Základní škola a Mateřská škola, Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


Na základě splnění veškerých zákonných podmínek

a splnění kritérií ze strany uchazečů

rozhodla ředitelka školy takto:

Uchazeč   4/19 - odklad školní docházky
Uchazeč   5/19 - přijat k základnímu vzdělávání
Uchazeč   6/19 - přijat k základnímu vzdělávání
Uchazeč   7/19 - přijat k základnímu vzdělávání
Uchazeč   8/19 - přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč   9/19 - přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč 10/19 - přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč 11/19 - přijat k základnímu vzdělávání


V Bílém Újezdě, dne 11. 4. 2019 


 


 

k