Vyhodnocení dotazníků - distanční výuka

17.05.2021 21:20

Děkujeme všem rodičům školáků, kteří vyplnili dotazník týkající se distanční výuky. Je to pro nás přínosné a velice si toho vážíme. Přikládáme souhrnné hodnocení a naší odezvu.

Učitelky ZŠ

Distanční výuka - zpětné hodnocení (květen 2021).pdf (531053)