Tancem proti šikaně

24.09.2019 13:18

V pondělí 14. 10. 2019 proběhne na škole projekt TANCEM PROTI ŠIKANĚ

  • 1. část: BESEDA  NA TÉMA ŠIKANA
  • Šikana: co vše do ní patří, co vlastně šikana znamená, jak jí předejít a jak se s ní nejlépe vypořádat. Lektoři nepřednáší z učebnic a příruček, ale mluví s dětmi. Reagují na jejich podněty. Důraz kladou také na KYBERŠIKANU. Vysvětlují šikanu pomocí praktických příběhů, reagují na veškeré dotazy, každý může něčím přispět. Typické chování šikanovaných dětí, modelové situace. Čtou příběhy skutečné šikany a snaží se společně s dětmi přijít na správné řešení dané situace.
  • 2. část: TANEČNÍ ČÁST 
  • JÓGA S DOPROVODNÝM PROGRAMEM, HUDBOU V KLASICKÉM I V TANEČNÍM PROVEDENÍ, FIT DANCE, ZUMBA, DISCO A MODERNÍ SESTAVY,,VELKÁ TANEČNÍ VÝZVA" (pro zájemce),RELAXACE.