První pomoc u dětí

17.01.2018 11:20
                  POZVÁNKA  NA  BESEDU                  

PRVNÍ  POMOC  U  DĚTÍ

S MUDr. Ingrid Scheuflerovou

 

Ve středu 7. 2. 2018 od 16. hodin v MŠ Bílý Újezd.

 

Jak se zachovat v případě úrazu či ohrožení života dětí:

 

masáž srdce

vdechnutí cizího tělesa

opaření

popálení

pořezání

krvácení

poleptání

otrava

pády

zlomeniny….