Planeta Země 3000

06.09.2018 13:21

1. října 2018 pojedou žáci ZŠ do Rychnova nad Kněžnou na nový program projektu Planeta Země.

Planeta Země 3000 je populárně naučný vzdělávací projekt s přírodovědně-historicko-zeměpisným přesahem určeným  pro žáky 1. – 9. tříd . Projekt probíhá ojedinělou formou nejmodernějších multimediálních projekcí poutavých fotografií, dynamických videosekvencí, pestrých animací, map a didaktických nákresů za doprovodu autentických zvuků, hudby a naživo komentovaného výkladu učitelky a reportéra. Programy jsou promítány za pomoci projekčního systému Artemis dvěma data projektory v celkovém rozlišení 2520×1080 přes celou projekční plochu.

Cílem projektu je nejenom přibližovat žákům krásy, ale i aktuální problémy našeho světa, motivovat  ke vzdělávání a seberozvoji, vést děti k úctě, pokoře a zájmu o okolní svět. Programy žáky nejen učí a baví, ale také přispívají k zamyšlení se a vytvoření životních hodnot.