Opatření k výskytu vši dětské

13.01.2017 10:13

Co je veš dětská  ?

Je to bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, bez  ohledu na jejich věk. Způsobuje zavšivení. Živí se sáním krve svého hostitele, jinou potravu ani tekutiny nemůže přijímat. Její přítomnost je vnímána jako  nadměrné svědění hlavy, které je způsobné bodáním a pohybem larev či dospělých vší. Škrábání může vést  ke vzniku různě silných zánětů pokožky hlavy.Samička vši dětské, která je dlouhá 2-3,5 mm, klade vajíčka (hnidy) velikosti 0,8 mm a přilepuje je na vlasy těsně u pokožky hlavy. Z nich se během 1 týdne vylíhnou světlé larvy velké cca 1 mm, podobné dospělým vším, které ihned bodají a sají krev. Celý proces od vajíčka po dospělce trvá 17-25 dní. Samička žije 3-5 týdnů a za tuto dobu naklade 50-150 vajíček.

 

Jak poznáme zavšivení ?

Poznat zavšivení je celkem snadné, upozorní nás svědění kůže hlavy, které nutí děti ke škrábání. Prohlídkou hlavy můžeme pouhým okem nalézt stříbřitě bílá vajíčka přilepená na vlasech, kterých je nejvíce za ušima a za krkem. Na rozdíl od lupů nejdou snadno vyčesat hřebenem. Ve vlasech je možné vidět i živé lezoucí vši.

 

Jak se veš dětská přenáší ?

Přenáší se těsným kontaktem v kolektivu dětí. K přenosu přispívá také půjčování hřebenů, čepic, šátků, vlasových ozdob, spon, apod.

 

Jak postupovat při výskytu vši dětské v dětském kolektivu ?

Pokud při prohlídce hlavy dítěte zjistíme přítomnost dospělých vší, můžeme je z vlasů vyčesat hustým hřebenem (tzv.všiváčkem) a to tak, že dítě skloní hlavu nad umyvadlo nebo čtvrtku bílého papíru a hřebenem táhneme od týla směrem  k podložce. Vyčesáváme 3-5 minut. Ke spolehlivému odstranění hnid z vlasů zatím neexistuje přípravek. Hnidy je možné z části vyčesat hustým hřebenem, jednotlivé vlasy s hnidami vystřihat nebo nechat vlasy s hnidami odrůst. Veš dětská není schopna žít ve vlasech kratších 0,8 cm. Odvšivovacím přípravkem je třeba ošetřit také hřebeny a kartáče, textilie vyprat a vyžehlit.

U dítěte, které momentálně nevykazuje známky zavšivení, je třeba po dobu výskytu vší v dětském kolektivu opakovat prohlídku hlavy každé dva dny. V případě dítěte, u něhož byl výskyt vši dětské zjištěn, je potřeba prohlédnout také ostatní členy rodiny, případně provést jejich odvšivení.

Jaká preventivní opatření  je nutno provádět ?

1.Je nezbytně nutné, aby rodiče školou povinných dětí často dětem důkladně prohlíželi hlavu.

2.Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení.

3.Učitel pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.

 

Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoliv pedagogických pracovníků.

Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat,

aby nerozšířili zavšivení na další děti.

 

. Dle sdělení MŠMT v případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené,

 lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče

V Bílém Újezdě, 13. 1. 2017