Nouzový režim v MŠ zrušen!!!

27.05.2020 11:20

OD 3.6.2020  SE  RUŠÍ  NOUZOVÝ  REŽIM   PROVOZU  MŠ. 

 

Je na zvážení rodičů, zda dítě nahlásí  od 3. 6. 2020 k docházce do MŠ

nebo si dítě ještě ponechají doma z důvodů  epidemiologické situace v ČR.

 

Docházka je zcela dobrovolná i u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání. 

 

PROSÍME O NAHLÁŠENÍ DĚTÍ,

KTERÉ DO MŠ NASTOUPÍ OD 3. 6. 2020
NEJPOZDĚJI DO ÚTERÝ 2. 6. DO 9.00 HODIN.

(OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY V KANCELÁŘI ŠKOLY)

 

PODMÍNKY K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 3. 6. 2020

Z důvodu  stávající  epidemiologické  situace  budeme nuceni dodržovat striktně podmínky vyžadující zvýšené hygienické požadavky v provozu mateřské školy. 

  • Rodič při nástupu předá vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení na www školy ze dne 4. 5.)
  • Při vstupu do budovy bude dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
  • Do MŠ mohou nastoupit děti, které nemají jakékoliv příznaky nemoci.
  • Rodič s rouškou na ústech a nose si při vstupu do budovy vydezinfikuje ruce.
  • Rodič se bude snažit dodržovat dostatečný odstup od ostatních rodičů nejen v prostorách šatny.
  • Rodič se bude pohybovat v prostorách MŠ pouze po dobu nezbytně nutnou pro převzetí a předání dítěte.
  • Děti se budou učitelkám předávat mezi dveřmi třídy, rodič nebude vstupovat do prostor třídy.
  • Rodič má povinnost vybavit dítě dvěma rouškami. Náhradní rouška bude zabezpečena v igelitovém sáčku. Roušky budou řádně označeny iniciály dítěte. Dítě do budovy vstupuje s rouškou, kterou si poté odloží..
  • Děti si nebudou brát plyšové hračky z domu.
  • V případě jakéhokoliv příznaku nemoci u dítěte musí rodič zařídit co nejrychlejší vyzvednutí dítěte z MŠ.