Návrh na uvolnění škol a školských zařízení

16.04.2020 09:12

Ministr školství představil návrh na uvolnění škol a školských zařízení.

 

Vážení rodiče, milé děti,

ministr školství Robert Plaga představil na tiskové konferenci režim, v jakém se budou otevírat školy.

 

Žákům prvního stupně bude od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost ve škole. Docházka nebude povinná.

 

Pokud rodič bude chtít dítě do školy umístit, bude muset dodat i čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a že v domácnosti ani nežije s nikým, kdo daná rizika naplňuje. Jedná se o lidi s chronickými onemocněními, oslabenou imunitou a osoby ve věku 65 let a více.

Doporučení:

  • maximálně 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici)
  • bez možnosti měnit složení skupiny
  • roušky doporučeny (o případném ne/nošení rozhodne vyučující)
  • roušky povinné ve společných prostorách

Co se týče školních jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.

 

Ministr Plaga odhadoval, že do konce dubna připraví podrobnější podklady, kterými se budeme moci řídit.

 

O znovuotevření mateřské školy rozhodne Zřizovatel na základě podmínek, které stanoví MŠMT.

 

V každém případě začínáme pracovat na scénářích, jak nejlépe vše zorganizovat. Až MŠMT vydá podklady o podmínkách zajištění provozu, budeme vás včas informovat.