"MLÉKO A MY"

20.09.2017 10:52

Přihlásili jsme se do soutěže "Mléko a my", kterou vyhlásila LAKTEA, o.p.s. a Česká technologická platforma pro potraviny. V rámci této soutěže proběhnou na naší škole ve dnech 27. 9. a 29. 9. projektové dny.