Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

14.03.2017 13:25

Základní škola a Mateřská škola, Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou

Ředitelka stanovila

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

 

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává

Základní škola a Mateřská škola, Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou,

budou přednostně přijímány:

 

            1. Děti, které dovrší k 31. 8. 2017 nejméně čtyř let věku s trvalým pobytem v obci Bílý Újezd.

2. Děti s trvalým pobytem v obci Bílý Újezd (podle věku od nejstarších po nejmladší).

3. Děti, které nemají trvalý pobyt v obce Bílý Újezd (podle věku od nejstarších po nejmladší).

 

Školský obvod tvoří území obce Bílý Újezd , Hroška, Masty a Roudné.

 

V Bílém Újezdě, dne 1. 3. 2017

                                                                                                    ………………………

                                                                                                                                                               Milena Švorcová, Mgr.