Kdopak to přichází? - Videotelefon

15.12.2017 11:14


Už se nemusíme vyklánět z okna a pátrat, kdo stojí za vchodovými dveřmi či kontrolovat, koho jsme vpustili do budovy. U přístupových dveří školy přibyla kamera.
Každý přicházející si může zazvonit na MŠ nebo 1. třídu ZŠ (ŠD) a my ho pustíme pomocí tohoto zařízení dovnitř.
Videotelefon byl pořízen z dotačního programu „ Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ s peněžní podporou 39 999,- Kč.