Informace pro rodiče žáků 3., 4. a 5. ročníků k nástupu do školy dne 30. 11. 2020

24.11.2020 19:46

Přikládáme základní informace k nástupu do školy.


Informace k nástupu 30.11..pdf