Informace - ošetřovné a plán výuky

11.03.2020 10:02

Vážení rodiče.

V době uzavření školy sledujte naše webové stránky.

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva
zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel
je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší
10 let.

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije
s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně
tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

(Kancelář školy bude
otevřená denně od 8.00 do 12. 00 hodin).

 

Budeme sem vkládat rámcový plán učiva a informace o aktuální
situaci.