Informace k organizaci pobytu ve škole a hodnocení žáků

18.05.2020 21:26

Vážení rodiče,

přikládáme upřesňující informace k pobytu žáků ve škole od 25. 5. a způsob hodnocení žáků za 2. pololetí tohoto školního roku.


Pokyny pro organizaci pobytu ve škole od 25.5..pdf

Sdělení rodičům ohledně hodnocení 2. pololetí.pdf