DESATERO DOMÁCÍHO UČENÍ

21.04.2020 10:12

Vážení rodiče.

Dnes je to přesně 6 týdnů, kdy se zavřely dveře školy a tato situace ještě potrvá minimálně 4 týdny.

Školy by se měly otevřít 25. 5. 2020, stále čekáme na pokyny z MŠMT.  Podrobné „manuály“ k otevření MŠ, ZŠ, ŠJ by měly být zveřejněny do konce dubna.

O tom všem Vás budeme včas informovat.

Pravidelně vyhodnocujeme náš způsob domácího vzdělávání, zamýšlíme se nad obsahovou a časovou náročností zadávaných úkolů. Jsme rády, že ve většině případů domácí výuka funguje na 1.

Za to si zaslouží pochvalu nejen vaše děti, ale zejména Vy, rodiče, bez kterých by tento způsob výuky nebyl možný.

Takže pro vás pro všechny, milí rodiče – VELKÉ  DÍKY!

V žádném případě nechceme Vás ani Vaše děti domácími úkoly zahltit, na druhou stranu je ale jasné, že něco dělat musíme a nemůžeme jenom čekat na to, až se vrátíme zpět do školy. Opravdu si musíme uvědomit, že se v žádném případě nejedná o nějaké „korona-prázdniny“.

Věřte, že domácí vzdělávání není jen o úkolech, které se dělají do sešitů. Hrajte deskové hry, karty, vymýšlejte hádanky, plňte různé úkoly, něco vyrábějte, zpívejte písničky, choďte na vycházky do přírody, vyjeďte si na kolo, zasportujte si nebo si jenom tak s dětmi povídejte. Zkuste najít na tom všem také něco pozitivního a to je právě to, že jste „doma“ se svými dětmi a v rámci možností si to zkuste co nejvíce užít.  

Přesto si Vám dovolím poslat rady a doporučení, jak se s dětmi doma učit. Velmi nám pomůžete tím, když děti podpoříte, podle potřeby pomůžete a hlavně, že je budete udržovat v psychické i fyzické pohodě. Pokuste se své děti co nejvíce motivovat a nezapomínejte je neustále chválit.  

Držme si vzájemně palce, dělejme všechno proto, ať to skončí co nejdříve.

Přeji Vám co nejvíce zdraví, pohody, trpělivosti, dobré nálady.

Mějte se rádi, buďte co nejvíce spolu.

Milena Švorcová

 

DESATERO  DOMÁCÍHO  UČENÍ

1. Nastavte si pravidla a bezpečné hranice. Dítě se musí cítit v bezpečí.

2. Vytvořte pracovní místo, kde se budete učit. Ideálně pořád stejné. Učte dítě udržovat si zde pořádek.  

3.  Udělejte si ráno denní plán a ten dodržujte.

4. Hledejte spolu s dítětem, co už umí. Vracejte se v učivu dozadu, postupujte vždy od jednoduchého ke složitějšímu.  

5. Jednotlivé postupy dělejte krátce. Nenechte dítě, aby se učením „otrávilo“.  

6. Netlačte na výkon. Když to nejde, tak to nejde. Půjde to příště. Zachovejte klid. Pokud cítíte, že na vás jde vztek, okamžitě přestaňte!  

7. Nechte dítěti prostor, ať co nejvíce věcí a jevů objeví samo. A učte ho, aby si po sobě výsledek samo zkontrolovalo.  

8. Dítěti umožněte zažívat pocit úspěchu, protože to je nesmírně důležité. Obrovský úspěch je už to, že dítě pracuje. Vždyť se to teprve učí!  

9. Chvalte dítě za vše, co se mu daří. Řekněte mu, jak jste na něj pyšní, že s vámi pracuje, že vás poslouchá, že se soustředí. Dejte mu důvěru, že to zvládne. A na konci se navzájem pochvalte, jak jste to spolu zvládli.  

10. Důležitější, než co se dítě naučí, je váš vztah. Byla by škoda poškodit ho kvůli snaze dítě něco mermomocí naučit.