BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLE (k zabránění šíření nemoci COVID-19 od 01. 09. 2020)

03.09.2020 11:18

Základní škola a mateřská škola Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou


BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLE


k zabránění šíření nemoci COVID-19 od 01. 09. 2020


Vážení rodiče,

vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se naši žáci vzdělávali v bezpečném a příjemném prostředí.

Touto cestou bychom vás chtěli informovat o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID –19.


1. Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními MŠMT a MZd České republiky a dle pokynu učitelů. Sledujte prosím aktuální situaci.


2. Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti bez příznaků respiračních onemocnění. Zde Vás žádáme o naprostou zodpovědnost.


3. Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.


4. Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních žáků oddělit. V tomto případě Vás budeme kontaktovat a žáka si musíte v co nejkratší možné době vyzvednout. Do té doby je dítě umístěno v samostatné místnosti. Vaší povinností je pak kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.


5. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.


6. Prosíme Vás, aby každé Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní roušku“.


7. Škola je vybavena dezinfekcí, bezkontaktním teploměrem, jednorázovými
„pohotovostními“ rouškami a rukavicemi.


8. Ve škole bude zajištěn zvýšený úklid s dezinfekcí a vyučující zajistí časté větrání učeben.


9. Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.


10. Prozatím omezíme mimoškolní akce.


11. Žádáme, abyste školu a družinu navštěvovali pouze ve výjimečných případech a to po dobu nezbytně nutnou. Doporučujeme u vchodu do školy použit dezinfekci rukou a mít roušku. Pro komunikaci využívejte přednostně email skolabilyujezd@seznam. cz  nebo telefon 494 666 136.


12. Stravování bude probíhat za zpřísněných opatření.


13. Vstup do školní jídelny pro cizí osoby je zakázán. Pokud bude nutné osobní jednání s vedoucí školní jídelny, použijte dezinfekci u vchodu. Obědy v jídlonosičích si vyzvedávejte zadním vchodem kuchyně (ze školního dvorku).


14. O veškerých změnách Vás budeme informovat na školním webu nebo
prostřednictvím mailu.

15. Provoz ranní školní družiny (6. 30 – 7. 30) nebude prozatím probíhat v prostorách MŠ, ale v tělocvičně školy. Nedojde ani k odpolednímu spojování MŠ a ŠD v čase od 15. 00 do 16. 00 hodin. Z tohoto důvodu je provoz ŠD ukončen v 15. 00 hodin. Snažíme se minimalizovat kontakt dětí z MŠ a žáků ze ZŠ.

16. Tělesná výchova a činnost školní družiny bude za příznivého počasí probíhat přednostně venku.

 

Milí rodiče,

Vážíme si vaší spolupráce a věříme, že právě společnými silami stávající situaci úspěšně a ve zdraví zvládneme