Beseda s Renatou Moravcovou

04.10.2018 07:15

Ve čtvrtek 8. 11. nás navštíví nevidomá paní Renata Moravcová se svým vodícím psem Xantíkem. (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých).