Náš tým

Milena Švorcová, Mgr.

- ředitelka MŠ a ZŠ

- třídní učitelka I. třídy

- metodik prevence

- vedoucí kroužku "Pohoda"

- náprava VPÚ

Jana Křepelová, Mgr.

- třídní učitelka II. třídy

- školská rada

- knihovnice

- koordinátorka projektu: "Cestujeme s Emilkou"

- vedoucí badatelského kroužku

Andrea Kulichová, Mgr-

- vychovatelka ŠD

- učitelka ZŠ

- enviromentální výchova

- koordinátorka projektu "Běháme s Emilem"

- vedoucí kroužku "Angličtina"

Martina Metelková

- učitelka MŠ

- vedoucí kroužku "Angličtina"

 

Veronika Kališová

- učitelka MŠ

- preventistka PO

- vedoucí kroužku "Flétničky"

Helena Bečvářová

- asistentka v MŠ a ZŠ

Zuzana Horáková

- vedoucí ŠJ

- hospodářka

Miluše Macháčková

- školnice, uklizečka a pomocná kuchařka

- vedoucí kroužku "Šikulky"

Helena Takacsová

- kuchařka