Historie

Z HISTORIE  MÍSTNÍ  ŠKOLY

 

 

Historicky je známo datum

položení základního kamene školy v Bílém Újezdě 29. března 1825 a

21. listopadu 1826 byla tato budova slavnostně vysvěcena a otevřena.

Na tu dobu úctyhodný termín výstavby.

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme oslavili 190 let od založení naší školy.

 

 

Původní škola byla dřevěná o dvou místnostech. V jedné se učily děti a druhou obýval učitel. Stará škola chátrala, až se roku 1793 za silného větru sesunula. Proto rychnovská vrchnost rozhodla v roce 1825 postavit školu novou, kamennou.

 

Školní dvůr byl obehnán zdí a na něm byl umístěn chlév pro krávy a stodola. Školní budova byla jednopatrová. V přízemí bydlel učitel s pomocníkem, byla tam i kuchyně, komora a sklep. Po schodech se vyšlo do prvního patra, kde byly dvě prostorné třídy. V té době do školy docházely děti z Újezda, Roudného, Ještětic, Mastů, Polomu, Vísky, Hrošky a Ostrova. Později děti z Brocné a Malé Svinné.

 

Jak dětí ve škole přibývalo, stala se zdejší škola čtyřtřídní a později, v roce 1884 – 85 dokonce pětitřídní s tím, že učebny byly mimo budovu školy (sál bývalého hostince, dům čp. 2 a dům čp. 6).Ve školním roce 1884 – 1885 měla škola 339 žáků a v předchozím roce 1883-84 dokonce 407 žáků.

 

Od roku 1888 začalo dětí ve škole ubývat v důsledku odchodu dětí z Hrošky a později i z Ještětic. Tyto obce, aby nemusely přispívat na přístavbu školy v Újezdě, začaly se zajímat o postavení vlastní školy. V roce 1891-1892 měla škola 236 žáků a v roce 1897 z ní odešli žáci z Brocné, Malé Svinné a později i Vísky. V té době se učily ve škole tři třídy.

 

V roce 1899 bylo rozhodnuto o přistavění dalších dvou tříd. Přestavba proběhla od 1. 6. 1903 do 4. 10. 1906 a tím se stala škola pětitřídní.Tehdy měla škola 181 žáků a ve škole začalo stravování školní mládeže, kdy od 28. 11. do 1. 3. (tedy v zimních měsících) dostávali místní chudí žáci a přespolní žáci denně dobrou polévku………

 

V průběhu let se ve škole vystřídalo mnoho žáků a tehdy řídících - Jan Vrabec, jeho syn, Josef Císař, Jaroslav Bělobrádek, Václav Cibulka, Josef Chládek, Alois Smola, Vojtěch Svatoň, Josef Kristejn, Alfred Thýn, Bohumil Rozum, Alois Nosek, Milada Plicková, Hana Chudá, Jaroslava Šindlerová.
 

 

zdroj: www.bilyujezd.cz
František Jirásek: Bílý Újezd – Dějiny obce
Copyright © 2007 Jan Tošovský